Hulp nodig of een vraag?

Whatsapp: 06 2933 8064

Hulp nodig of een vraag?

Ga naar de chat
Meest gezocht:
Aanbod / Trainingen

Criminele uitbuiting

Dader of slachtoffer?

Deze training is voor professionals die met jongeren én volwassenen werken en met name voor medewerkers in de jeugdzorg, (jeugd)psychiatrie, jeugdbescherming, (jeugd)reclassering, maatschappelijke zorg en opvang. 

De training Criminele uitbuiting is voor professionals die werken met jongeren en volwassenen die kwetsbaar zijn en mogelijk een risico lopen om slachtoffer te worden van criminele uitbuiting. De training is met name passend voor medewerkers in de jeugdzorg, (jeugd)psychiatrie, jeugdbescherming, (jeugd)reclassering, maatschappelijke zorg en opvang. 

Criminele uitbuiting is een training die Het Colleqtief binnen organisaties aanbiedt.

Criminele uitbuiting is een van de vier vormen van mensenhandel die onderscheiden worden. En misschien is dit wel de lastigste vorm van uitbuiting, aangezien het slachtofferschap en daderschap zo in elkaar vervlochten zijn.

Wanneer je als professional werkt met jongeren en volwassen kun je te maken krijgen met slachtoffers van criminele uitbuiting. Voor veel professionals die werken in het sociale domein is dit geen gesneden koek. Het Colleqtief ontwikkelde daarom de training Criminele Uitbuiting.

Inhoud
Tijdens deze training leer je meer over de omvang van criminele uitbuiting en waarom het zo lastig te signaleren en herkennen is. Bij criminele uitbuiting worden slachtoffers op diverse manieren onder druk gezet om criminele activiteiten uit te voeren onder dwang of manipulatie van anderen, die op deze manier hopen buiten schot te blijven. De professional die werkt met kinderen, jongeren en volwassenen leert tijdens deze training hoe de gesprekken over dit onderwerp gevoerd kunnen worden en de training draagt bij aan een stuk bewustwording.

Na afloop van deze training:

  • Kun je bij vermoedens van criminele uitbuiting in gesprek met kinderen, jongeren en volwassenen en ben je in staat om passend aan te sluiten en de zorgen bespreekbaar te maken.
  • Weet je waardoor criminele uitbuiting lastig te herkennen en signaleren is.
  • Ben je bekend met het professionele netwerk dat ingeschakeld kan worden wanneer er sprake is van (criminele) uitbuiting.
  • Laat je zien dat je sensitief bent en ervan bewust dat ieder mens slachtoffer van (criminele) uitbuiting kan worden.

Het Colleqtief

Voor meer trainingen en zorgaanbod rondom mensenhandel verwijzen we je graag naar Het Colleqtief: het expertisecentrum op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel 18-/18+. Het Colleqtief heeft een bevlogen aanpak vanuit een samenwerking tussen Levvel en HVO-Querido.

Het Colleqtief adviseert gemeenten in het vormgeven van beleid rondom de aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en mensenhandel. Mensenhandel komt voor in verschillende vormen: seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting en arbeidsuitbuiting. Het Colleqtief heeft expertise in het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen op al deze terreinen. Wij werken preventief aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast zet Het Colleqtief zich in voor slachtoffers van mensenhandel met als doel hun eigenwaarde te versterken en hen perspectief te bieden voor de toekomst. Wij bieden voorlichting, hulp en ondersteuning, opvang, training, zorgcoördinatie, consultatie en advies. Met name in de overgang van jeugd naar volwassenheid heeft de samenwerking tussen HVO-Querido en Levvel meerwaarde: de hulpverlening van 18- naar 18+ kan soepel verlopen. Bekijk via deze link de website van het Colleqtief.

  • Stel hier je vraag over de training of vertel voor welke groep je de training wilt boeken. Vermeld het aantal groepen, de samenstelling van de groep(en) en de grootte per groep.
  • Als je alleen informatie wilt, sla deze vraag dan over en verstuur het formulier.