Hulp nodig of een vraag?

Whatsapp: 06 2933 8064

Hulp nodig of een vraag?

Ga naar de chat
Meest gezocht:
Aanbod / Voorlichtingen

Lespakket Sexting & Grooming

Deze voorlichtingsles leert jongeren, ouders en leerkrachten over het plezier en de risico’s van social media.

Internet en social media zijn helemaal van deze tijd. Het is handig, snel en leuk. Maar het brengt ook nieuwe risico’s met zich mee, die ook doorwerken in het opgroeien en opvoeden van kinderen. Het vergroten van de weerbaarheid van kinderen ten aanzien van deze risico’s is van groot belang, evenals de signalering en ondersteuning door opvoeders.

Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of berichten via mobiele telefoons of andere mobiele media. Als een foto of video in handen komt van een ander, ben je de controle kwijt. Het komt voor dat iemand het doorstuurt en dat een foto of video bij mensen terecht komt waarvoor het niet bestemd was. Of zelfs op het internet belandt, waar het niet gemakkelijk vanaf te krijgen is. De impact op het slachtoffer kan enorm zijn. Er is een aantal gevallen bekend waarbij slachtoffers geen andere uitweg zagen dan zelfdoding.

Grooming is een werkwijze van (vaak) mannen om online het vertrouwen te winnen van kinderen, zodat zij uiteindelijk seksueel misbruik van hen kunnen maken via internet, maar ook via ontmoetingen in real life. Dit zijn zowel volwassen mannen die kinderen gebruiken voor seks als jongens/mannen die kinderen voor zich winnen en aanzetten tot prostitutieactiviteiten.

Lesprogramma

Het lesprogramma Sexting & Grooming duurt 1,5 uur. Aan de hand van een film worden de onderwerpen bespreekbaar gemaakt en wordt kennis over sexting en grooming bij jongeren vergroot. Een ander doel van het lesprogramma is het vergroten van de (seksuele) weerbaarheid van leerlingen ten aanzien van de risico’s van social media.

Het lesprogramma richt zich op kinderen/jongeren van 11 tot en met 14 jaar (groep 8 basisonderwijs en groepen 1 en 2 voortgezet onderwijs) en hun ouders en leerkrachten. Voorafgaand aan de lessen voor de kinderen, krijgen ouders en docenten een voorlichtingsbijeenkomst waar de thema’s uit de film worden besproken. Ze krijgen handvatten mee om seksueel grensoverschrijdend gedrag te signaleren en kinderen hierbij zo goed mogelijk te begeleiden. Eerder signaleren betekent ook snellere ondersteuning.

Training voor professionals

Los van het lessenpakket voor jongeren en ouders, bieden we de training Sexting & Grooming ook aan professionals aan. De training duurt 1,5 uur en is SKJ geregistreerd. Voor het volgen van deze training worden 4 punten toegekend.

Aanvragen Sexting & Grooming

Dit lespakket wordt gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam en kan daarom kosteloos op Amsterdamse scholen worden gegeven. Het programma is op diverse scholen in Amsterdam met groot succes ingezet.

Vul onderstaande formulier in om de lessen aan te vragen voor jouw school of instelling.

Ben je een ouder en vind je dit interessant voor de school van jouw kind? Of wil je Sexting & Grooming aanvragen voor een school buiten Amsterdam? Ook dan kun je onderstaand formulier invullen, zodat wij kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

  • Ben je een ouder/verzorger, geef dan aan voor welke instelling je een vraag hebt over een voorlichtingsles of een aanvraag wilt doen.
  • Stel hier je vraag over de voorlichtingsles of vertel voor welke groep(en) je de lessen wilt inplannen. Vermeld het aantal groepen, de samenstelling (opleidingsniveau, geslacht en leeftijd) en de grootte per groep. Licht ook toe waarom je wilt dat de groepen deze voorlichtingsles krijgen.
  • Als je alleen een vraag hebt gesteld, sla deze vraag dan over en verstuur het formulier.