Hulp nodig of een vraag?

Whatsapp: 06 2933 8064

Hulp nodig of een vraag?

Ga naar de chat
Meest gezocht:
Aanbod / Ambulante hulpverlening

Opvoedondersteuning

Seksuele opvoeding

Wanneer een jongere Romeo of Julia begeleiding ontvangt en ouders specifieke vragen hebben omtrent de seksuele opvoeding van hun kind, kan door Qpido opvoedondersteuning geboden worden.

Doelgroep

Ouders met kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 23 jaar die vragen hebben rondom het veilig seksueel opvoeden van hun kinderen, doorgaans gecombineerd met een Romeo of Julia traject voor hun kind.

Aanpak

De opvoedondersteuning steken we op maat in. Gemiddeld genomen duurt een traject negen maanden, waarbij er in samenspraak gekeken wordt naar de frequentie van de afspraken. Dit kan variëren van eens per week tot eens per maand. Dit contact is face to face, telefonisch of via videobellen.
Deze hulp wordt geboden door een collega die niet de begeleider van het kind is, zodat de vertrouwensband tussen de jongere en de betrokken hulpverlener gewaarborgd is.

Het doel

Het doel van de opvoedondersteuning is dat ouders beter in staat zijn de regie te pakken in de opvoeding op het gebied van seksualiteit en na afronding van de begeleiding van Qpido zelf hun kinderen kunnen ondersteunen en begeleiden richting volwassenheid op het gebied van seksualiteit.

  • Ouders maken seksualiteit bespreekbaar
  • Gezinsleden communiceren positief en opbouwend
  • Ouders vertrouwen in zichzelf als opvoeders op het gebied van seksualiteit
  • Ouders zijn op de hoogte wat hun kinderen doen op de sociale media en begeleiden hun kinderen hierbij
  • Ouders weten wat adequaat seksueel gedrag is voor hun kinderen
  • Psycho educatie omtrent seksueel geweld, trauma, gezinsdynamiek

Als blijkt dat de vragen van ouders verder gaan dan de beschreven doelen zal de hulpverlener inschatten of er moet worden doorverwezen voor andere gezinshulp. Er wordt ten alle tijden nauw samengewerkt met eventuele andere hulpverlening die in het gezin zit.

Aanmelden

Hulpverleners, onderwijzers, huisartsen en andere verwijzers kunnen een jongere en ouder(s) aanmelden voor dit traject. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan. Zorg dat je eerst telefonisch overleg hebt met Qpido om zeker te weten of de jongere en ouder(s) in aanmerking komen en of het in jouw regio mogelijk is deze zorg te bieden.

Indien ouders een eenmalig en laagdrempelige vraag hebben, mogen zij ook zelf contact opnemen met Qpido om op consultbasis hun vraag neer te leggen. Qpido is bereikbaar op maandag tot en met donderdag (09.00 tot 17.00 uur) en (09.00 – 13.00 uur) telefonisch en per Whatsapp bereikbaar op 0629338064.