Hulp nodig of een vraag?

Whatsapp: 06 2933 8064

Hulp nodig of een vraag?

Ga naar de chat
Meest gezocht:
Aanbod / Ambulante hulpverlening

Uniq

Jij bent Uniek, wij zijn UniQ

UniQ is een nieuw ambulant jeugdhulpteam speciaal voor LHBTI+ jongeren. UniQ is er voor jongeren die ondersteuning nodig hebben bij hun seksuele oriëntatie (LHB) en gender identiteit (TIQ+) ontwikkeling. De hulpverlener werkt één op één met de jongere. We werken samen aan het ontdekken van iemands identiteit, het versterken van het eigen zelfbeeld en het omgaan met de sociale omgeving.  

Ouders/gezin van de jongere worden, mits de jongere dit wil, nauw betrokken in de begeleiding en behandeling, omdat de dynamiek binnen het systeem van invloed is op de identiteitsontwikkeling van LHBTI+-personen.

Binnen UniQ werken we met een multidisciplinair team binnen de jeugdhulpverlening, waarbij we werken met ervaringsdeskundigen. We zijn cultuur-, religie- en traumasensitief.

In 2023 zijn we van start gegaan met een pilotfase om deze zorg zo goed mogelijk neer te zetten. We zijn in onze begeleiding niet sturend in een bepaalde richting. We kunnen geen indicatiestelling doen voor medische genderbevestigende behandeling, ook hebben we geen invloed op wachtlijsten voor jongeren die eventueel een medische gender bevestigende behandeling wensen bij een gendercentrum.

Doelgroep

Jongeren ( 12-18 jaar) die ondersteuning nodig hebben bij het ontdekken van hun eigen genderidentiteit en/of seksuele oriëntatie. Ook kunnen er vragen/problemen zijn met puberteit, seksualiteit, sociale media of (seksuele) wensen en grenzen.

Voor jongeren met ernstige psychische problematiek is het noodzakelijk dat zij een eigen GGZ behandelkader hebben. UniQ kan hierin wel het begeleidingsdeel over identiteit doen.

Doel

Een gezonde identiteitsontwikkeling en het voorkomen van mentale klachten staat centraal. Jongeren leren bij UniQ hun eigen identiteit kennen, krijgen meer zelfvertrouwen, leren over gezond seksueel gedrag en kunnen beter omgaan met de (vaak negatieve) reacties uit hun omgeving. Ouders en/of het gezin, mits de jongere dit wil, krijgen ook begeleiding. Wij hebben veel aandacht voor de cultuur en religie van de personen die bij ons in zorg zijn.

Aanpak

  • UniQ begeleiding is gemiddeld één uur per week.
  • Samen wordt gekeken hoe vaak er contact is, je kan denken aan wekelijks, of om de week.
  • We werken vaak outreachend: we spreken af op een plek die voor de jongere het beste is.
  • Ouders/verzorgers en het hele gezin worden nauw betrokken in de begeleiding, mits de jongere dit wil.
  • De begeleiding is op maat. Gemiddeld duurt de hulp twaalf/vijftien maanden.

Aanmelden

Hulpverleners, onderwijzers, huisartsen en andere verwijzers kunnen een jongere aanmelden voor een UniQ traject. Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan. Om te overleggen of een aanmelding geschikt is, kan je een Aanvraagformulier UniQ invullen en  overleggen met ons.

Ben je zelf een jongere of een ouder dan kun je met ons bellen of Whatsappen* op 06-29338064. Anoniem chatten kan op dinsdag van 15.00 – 17.00 en donderdag van 19.00 – 21.00.

Let op: Als je ons via Whatsapp benadert kunnen we niet ingaan op de inhoud, wel kan er een belafspraak gemaakt worden..