Hulp nodig of een vraag?

Whatsapp: 06 2933 8064

Hulp nodig of een vraag?

Ga naar de chat
Meest gezocht:

Gids:Ouders en LHBTIQ+

1. Zorg over LHBTIQ+

Uit onderzoek weten we dat LHBTQ-jongeren het niet altijd makkelijk hebben. Binnen deze groep wordt vaker aan de dood gedacht en ook wordt er vaker een suïcidepoging gedaan.

2. Open klimaat

Daarom is het belangrijk dat ouders thuis een open klimaat creëren, zodat hun kind zich veilig voelt om alles - en dus ook de zoektocht naar seksuele voorkeur en genderidentiteit - te bespreken.

3. Vertrouwen

Leg ouders uit dat het voor een kind een heel proces is om hun seksuele voorkeur of genderidentiteit te ontdekken. Laat ze vertrouwen op hun kind, wanneer ze vermoedens hebben of hun kind LHBTIQ is. 

4. Moeilijk

Wanneer een kind vertelt dat hij of zij homo- of biseksueel is, leg ouders dan uit dit niet uit de lucht komt vallen. Het kind heeft daar meestal lang over nagedacht. Het aan de ouders vertellen blijft soms lastig.

5. Meer steun?

Heb je meer specifieke ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Qpido!

[bron: iedereenisanders.nl]

6. Moeite met accepteren

Sommige ouders vinden het moeilijk om hun kind te accepteren zoals hij/zij is. Dit kan komen vanwege culturele of religieuze opvattingen. Zoek uit hoe ouders hierbij gesteund kunnen worden.