Hulp nodig of een vraag?

Whatsapp: 06 2933 8064

Hulp nodig of een vraag?

Ga naar de chat
Meest gezocht:

16 november 2021

Online seksueel geweld: slachtoffers in beeld

Oproep
Terug naar overzicht

Online seksueel geweld: slachtoffers in beeld

Een onderzoek naar de motieven en behoeftes van slachtoffers (tot 24 jaar) van online seksueel geweld om hulp te zoeken bij de politie of hulpverlenende organisaties.

Ik ga doei. Sorry voor alles. Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil. Het heeft geen nut.” Dat zijn in februari 2017 de laatste woorden in een chat van de 15-jarige jongen uit Enschede. Daarna springt hij van een flat. Een paar uur eerder heeft hij ontdekt dat er een naaktfoto van hem op Instagram staat… ‘[1]

Uit dit citaat blijkt wat een enorme impact het verspreiden van een naaktfoto, vaak in combinatie met chantage, misbruik en afpersing, kan hebben op het psychisch welzijn van het slachtoffer.

Een dergelijke online ervaring op seksueel gebied noemen we ook wel online seksueel geweld. Van online seksueel geweld kan gesproken worden wanneer seksueel getint beeldmateriaal misbruikt wordt, wanneer iemand hiermee gemanipuleerd wordt, misleid wordt, te schande wordt gemaakt, of gedwongen wordt om (seksuele) handelingen te verrichten.[2]

Slachtoffers van seksueel geweld schromen vaak om hulp te zoeken. Omdat ze zich niet realiseren dat wat hen is overkomen onacceptabel is of omdat ze zich schamen. Terwijl hulp juist kan helpen om je leven weer op te kunnen pakken (…)” minister Dekker.

Uit onderzoek blijkt dat er veel meer slachtoffers van online seksueel geweld zouden moeten zijn, dan er daadwerkelijk hulp vragen. Iets meer dan één op de drie mannen en één op de vier vrouwen die dit hebben meegemaakt, heeft dit nog nooit aan iemand verteld.[3]

Omdat het belangrijk is dat alle jongeren veilig seksueel kunnen opgroeien en dat wanneer zij iets vervelends meemaken weten waar ze terecht kunnen, voert Qpido in samenwerking met de Gemeente Amsterdam, Helpwanted.nl en de politie een onderzoek uit naar behoeftes van jongeren die online een ongewenste seksuele ervaring hebben gehad.

Het doel van dit onderzoek is om jongeren die een dergelijke negatieve ervaring meemaken (en hun ouders) in de toekomst de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Door middel van enquêtes op scholen, interviews met jongeren, ouders, hulpverleners, politiemedewerkers en wetenschappers en dossieronderzoek willen we proberen inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van jongeren die een dergelijke ervaring hebben meegemaakt. Door deze inzichten te bundelen wordt het voor de betrokken organisaties mogelijk om een gezamenlijk plan te maken en hiermee beter aan te sluiten bij de behoeftes van slachtoffers en de barrières weg te nemen die het hulp vragen van slachtoffers in de weg staan.

Op dit moment zijn de onderzoekers nog veel informatie aan het verzamelen en willen ze graag in gesprek met jongeren die online seksueel geweld hebben meegemaakt. Daarnaast gaan ze graag in gesprek met ouders om erachter te komen wat hun behoeftes zijn m.b.t. het voorkomen van online seksueel geweld bij hun kind en/of na het meemaken van online seksueel geweld.

Ben jij iemand, of ken jij iemand die online seksueel geweld heeft meegemaakt neem dan contact met ons op via: l.sinnema@levvel.nl.

Wil je meer informatie over het onderzoek? Klik hier.

[1] https://www.tubantia.nl/enschede/onur-15-uit-enschede-springt-van-flat-na-ontdekken-naaktfoto-op-instagram~a2400818/

[2] https://slachtofferwijzer.nl/slachtoffer/online-seksueel-geweld/

[3] Pajonk, 2020

Terug naar overzicht